Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informujemy, że na dzień 15 marca br. (czwartek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XLVIX Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

Proponowany porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe:
a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b)    przyjęcie porządku obrad
c)    przyjęcie protokołu z  XLVIII sesji
2.    Informacja Pana Wiesława Gapy Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Kęsowo.
3.    Podziękowanie dla dzielnicowego Pana Adama Wochny w związku z zakończeniem służby na terenie gminy Kęsowo.
4.    Podziękowanie dla Pana Sławomira Tuńskiego w związku zakończeniem pracy na stanowisku Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kęsowie.
5.    Informacja Wójta z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski z XLVIII sesji.
6.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2018.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Kęsowo dotacji dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Kęsowo przez inne niż Gmina Kęsowo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego na okres 10 lat.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kęsowo na okręgi wyborcze.
12.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kęsowo za rok 2017
13.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny  za rok 2017, 
14.    Podjęcie uchwały w spawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kęsowo na lata 2018-2020
15.    Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia  Programu Rewitalizacji dla Gminy Kęsowo na lata 2016-2023
16.    Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
17.    Zakończenie.
 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2988
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: XLVIX Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 09.03.2018
Data udostępnienia informacji: 09.03.2018 13:22:08
Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2018 13:20:07
Rejestr zmian