Biuletyn Informacji Publicznej Gminy KęsowoDokumenty BIP
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informujemy, że na dzień 24 sierpnia br. (piątek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została LIV Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

Proponowany porządek sesji:
1.    Sprawy porządkowe:’  
a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b)    przyjęcie porządku obrad
c)    przyjęcie protokołu z  LIV sesji
2.    Informacja Wójta z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski z LIV sesji.
3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2018.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Kęsowo, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Kęsowo.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kęsowo.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Kęsowo w ramach repatriacji jednej rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Grochowo, Obrowo, Tuchółka, Bralewnica oraz Piastoszyn
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Gminny Zespół Oświatowy w Kęsowie” oraz nadania jej statutu.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kęsowo do projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Działania 3.1 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Schemat : Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), Nr RPKP.0301,00-IŻ.00.04-212/18 
12.    Podziękowanie za pracę w Radzie Gminy Kęsowo dla Pani Justyny Banaszek-Turzyńskiej.
13.    Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
14.    Zakończenie.
 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2843
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: LV Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 21.08.2018
Data udostępnienia informacji: 21.08.2018 12:56:11
Data ostatniej aktualizacji: 21.08.2018 12:54:27
Rejestr zmian