Biuletyn Informacji Publicznej Gminy KęsowoZarządzenia
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 47/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 marca 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.Zarządzenie nr 46/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 31 marca 2023 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Kęsowo oraz regulaminu jej działaniaZarządzenie nr 45/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 29 marca 2023 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem domków mobilnych i kontenerów mieszkalnychZarządzenie nr 44/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 28 marca 2023 - w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęsowo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok.Zarządzenie nr 43/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 15 marca 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: Remont ulicy Pamiętowskiej od km 0+995,00 do km 2+298,50 w m. KęsowoZarządzenie nr 42/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 marca 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.Zarządzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 13 marca 2023 - w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul Głównej 19 w Kęsowie część działki nr 541 na okres do trzech lat z przeznaczeniem jako ogródki działkowe stanowiących własność Gminy KęsowoZarządzenie nr 40/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 10 marca 2023 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęsowo Amfiteatru w KęsowieZarządzenie nr 39/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 marca 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy KęsowoZarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 marca 2023 - w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych.Zarządzenie nr 37/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 marca 2023 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę lub najem gruntów wykorzystywanych jako ogródki działkowe , stanowiących własność Gminy KęsowoZarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 marca 2023 - w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na rok 2023.Zarządzenie nr 35/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 09 marca 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 03 marca 2023 - w sprawie: powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji i wyposażenia sołectwa Żalno i sołectwa Obrowo.Zarządzenie nr 32/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 03 marca 2023 - w sprawie zmian do planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.Zarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 03 marca 2023 - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2023 r.Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 01 marca 2023 - w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Kęsowo dla organizacji pozarządowych, podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późń. zm.) oraz związków zawodowych, w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późń. zm.), w tym sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadaniaZarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 03 marca 2023 - w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rozeznania co do sytuacji życiowej obywatela Ukrainy w zakresie ustalenia przesłanki, o której stanowi art. 12 ust. 17 c pkt 6) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późń. zm.)Zarządzenie nr 34/2023 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 03 marca 2023 - w sprawie Regulaminu naboru wniosków o najem mieszkań w nowym budynku komunalnym w Kęsowie