Biuletyn Informacji Publicznej Gminy KęsowoUchwały
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXVIII/363/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 czerwca 2023 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęsowo w 2023 r.Uchwała nr LXIX/370/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnegoUchwała nr LXIX/369/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.Uchwała nr LXIX/368/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 22 czerwca 2023 - w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.Uchwała nr LXVIII/367/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 czerwca 2023 - w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy KęsowoUchwała nr LXVIII/366/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 czerwca 2023 - w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentówUchwała nr LXVIII/365/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 czerwca 2023 - w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęsowo na lata 2023-2028”Uchwała nr LXVIII/364/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 czerwca 2023 - w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu budynku położonego w Drożdzienicy 20BUchwała nr LXVIII/363/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 czerwca 2023 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęsowo w 2023 r.Uchwała nr LXVIII/362/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 czerwca 2023 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.Uchwała nr LXVIII/361/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 czerwca 2023 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.Uchwała nr LXVIII/360/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 czerwca 2023 - w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023. Uchwała nr LXVIII/359/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kęsowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.Uchwała nr LXVIII/358/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 czerwca 2023 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.Uchwała nr LXVIII/357/2023 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 21 czerwca 2023 - w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kęsowo wotum zaufania