Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Informujemy, że na dzień 27 kwietnia br. (czwartek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XXXII Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

Proponowany porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe:
a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b)    przyjęcie porządku obrad
c)    przyjęcie protokołu z  XXXII i XXXIII sesji
2.    Informacja Wójta z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski z XXXII sesji. 
3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2017.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie z działalności Ośrodka za rok 2016. 
7.    Ocena zasobów pomocy społecznej.
8.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kęsowo na lata 2016 – 2019.
9.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kęsowo za rok 2016
10.    Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Kęsowo na rok 2017.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w alei pomnikowej drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1010C na działce o numerze ewidencyjnym 318/1 i 318/2 obręb Kęsowo na odcinku Kęsowo – Żalno.
14.    Podjęcie uchwały  w sprawie aktualizacji podziału gminy Kęsowo na okręgi wyborcze.
15.    Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie za rok 2016.              
16.    Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
17.    Zakończenie.
 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3643
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: XXXV Sesja Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 20.04.2017
Data udostępnienia informacji: 20.04.2017 12:05:01
Data ostatniej aktualizacji: 20.04.2017 12:02:43
Rejestr zmian